Ja han comeníçat les classes d’escacs

El passat dissabte 20 de setembre van comeníçar les classes d’escacs al Celler del Centre. Val a dir que el primer dia va ser un èxit de participació, amb 14 assistents. I cada dia s’ha anat incrementant el nombre d’alumnes, fins que el passat dia 4 d’octubre hi van assistir 20 nens. Si voleu veure les fotos, aneu a la capíçalera de la pí gina principal i cliqueu «classes d’escacs», al costat del HOME. Properament també apareixeran els nens aprenent a jugar gravats amb video.

Degut a l’èxit d’alumnes inscrits hem estructurat les classes en dos grups diferents: GRUP A: nens que ja sabien moure les peces i eren capaíços de «jugar» una partida. I GRUP B: nens que no sabien el nom de les peces ni col.locar-les en el taulell. Així­, cada nen aprendrí  més segons el seu nivell real. Amb el temps ja es veurí  com evoluciona cada un d’ells.

A veure si d’aquí­ en surt algun gran jugador del futur. Mai se sap!

Recordeu que les classes es fan tots els dissabtes de 5 a 6 h de la tarda i que el mestre és en Joan Carles Cano.

Encara estí s a temps d’apuntar-t’hi!.

Carta adreíçada als pares dels nens que assisteixen a les classes d’Escacs del Club d’Escacs del Centre Moral

Benvolguts pares i mares,

En primer lloc, agrair-vos la confianíça que heu tingut de portar els vostres fills o filles al nostre club. Estem molt contents que ho hagueu fet. Per la nostra part, intentarem ensenyar-los a jugar a escacs de la millor manera que sabem. I, a part d’això, procurarem que aprenguin a saber guanyar i perdre amb dignitat. Perquè els escacs, a més de ser un esport practicat arreu del món, és un joc intel.lectual en el que es fa treballar el cervell i que pot ajudar els nostres fills i filles en les matemí tiques, la lògica o el cí lcul mental.

.

De fet, el Club d’Escacs del Centre Moral, som un club petit i modest que fa uns 10 anys que es va crear. Des de llavors fins ara hem anat creixent progressivament fins arribar a la situació actual. Ara mateix, tenim 20 jugadors federats que participem en el Campionat de Catalunya per Equips, en el qual la propera temporada (a partir del mes de gener) hi presentarem 3 equips. Un, a Primera Categoria Provincial i dos més a Tercera. Precisament, un d’aquests dos equips de Tercera Categoria estarí  format í­ntegrament pels nens que veiem més preparats dels que s’han apuntat a les classes. Així­, els que ho vulguin, podran jugar amb nens d’altres clubs i comeníçar a formar-se com a futurs jugadors d’escacs.

A part d’aquesta carta adreíçada als pares, hem fet un altre escrit adreíçat als nens en el que els animem a visitar la nostra Web. Si tenen una mica de temps, és bo que ho facin perquè així­ no perdran el contacte amb els escacs i podran jugar on line, consultar el diccionari d’escacs, veure algunes anècdotes curioses, etc. Els pares també podeu fer-ho perquè, a més de poder consultar les activitats del nostre Club, també podreu veure les fotos -i molt aviat els videos- dels vostres fills o filles aprenent a jugar a escacs. Animeu-los a visitar-la! (escacsarenysdemunt.com).

Pel que fa a les classes, podem dir que en aquests moments tenim uns 24 nens inscrits que hem repartit en dos nivells diferents:

Grup A: els ja tenien algunes nocions i són capaíços de jugar partides.

Grup B: els que no sabien col.locar les peces en el taulell ni el nom de les peces.

Així­, cada nen podrí  avaníçar millor segons el nivell individual de cada un.

Res més, esperem que els vostres fills en treguin profit i qui sap si d’aquí­ en sortirí  algun gran jugador d’escacs del futur!. Mai se sap. Si no és així­, segur que hauran après moltes coses que els serviran per la vida dií ria quan ja siguin adults. No en tingueu cap dubte!.

Per a qualsevol qí¼estió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Atentament,

Josep Maria Pitarque Illa Joan Carles Cano

President Club d’Escacs Arenys de Munt Mestre d’Escacs

Tel: 652082005

Deja un comentario