El conte del baró i el pobletí 

S’explica la història d’un envanit baró alemany que turmentava als pobletans de la seva població obligant-los a jugar amb ell i que es jactava de ser el millor jugador de tot el paí­s. Un dia va arribar al llogaret un jove estudiant que havia tingut l’ocasió de practicar els escacs amb forts jugadors a Viena. A l’assabentar-se de les humiliants derrotes que el baró inflingia als seus antics camarades del poble, va concertar amb ell una partida per a venjar-los.
Arribat el moment de jugar la partida tot el poble es va concentrar per a seguir els moviments del joc. Abans de comeníçar, l’orgullós baró va oferir l’avantatge d’una peíça al seu contrincant, al que el jove va respondre amb una rotunda negativa.
El pobletí  va iniciar el joc amb les peces blanques:

1. Cc3

El baró va somriure lleugerament i va replicar:

1. … e5 2. Cf3

– Però fill, no sap vostè que primer s’ha d’obrir el joc amb els peons centrals? -va dir el baró.

2. … d6 3. d4

– Tinc temps per a moure els meus peons centrals, no es preocupi per mi i segueixi jugant -va replicar el pobletí .

3. … Cc6 4. d5 Cce7 5. e4 f5 6. Ag5

– Això és un error, no s’adona de que aquest alfil haurí  de batre’s en retirada? -va dir el baró.

6. … h6 7. Ah4 g5

– No veu el que li havia dit? Ara el seu alfil estí  perdut -va exclamar el baró.

8. Cxe5

– Juga vostè amb massa precipitació, jove, ara perdrí  també el cavall -va dir el baró.

8. … dxe5

– Bé, ara vaig a donar-li un petit escac -va dir el pobletí .

9. Dh5+ Rd7 10. Axg5

– Molt bé jove, ben mirat no juga vostè tan malament, només ha perdut una peíça.

10. … Ag7 11. Ab5+ Rd6 12. Ae3 f4

– Lluny, més lluny amb el seu alfil -va dir el baró.

13. Axf4

– Ah! Si vostè em regala una altra peíça jo me la menjo.

13. … exf4 14. e5+

El semblant del baró va comeníçar a canviar, i va replicar:
– Té vostè bastanta sort.

14. … Rc5 15. Ca4+ Rxb5

– Grí cies, una altra peíça per a mi -va dir el baró.

16. De2+ Rxa4

– Però, estí  vostè boig? M’ha defraudat, no veu que no li queden ja peces per a matar al meu rei?

17. Dc4+

– Li donaré mat amb l’ajuda dels meus pobres peons -va respondre el pobletí .

17. … Ra5 18. b4+ Ra4 19. Db3+ Rb5 20. a4+

– Quina horrible calor fa avui -va dir el baró amb cara ombrí­vola.

20. … Rb6 21. a5+ Rb5 22. c4+ Ra6 23. b5 mat.

Després d’aquesta humiliant derrota el baró no va tornar a jugar una sola partida en la resta de la seva vida.


Deja un comentario