En un matx NAJDORF vs BRONSTEIN…

NAJDORF vs BRONSTEIN

En aquesta ocasió, es va donar una circumstí ncia en la que Miguel Najdorf va «desafiar» al seu propi president.

NAJDORF
NAJDORF

Es jugava un matx entre l’Argentina i la URSS a Buenos Aires. En el primer tauler jugaven Najdorf (blanques) contra Bronstein (negres). Després de sonar els himnes nacionals, el president Perón, per tal de procedir a la inauguració del campionat, es va acostar al tauler i va realitzar el primer moviment simbòlic: 1.e4, per després retirar-se entre aplaudiments.

Just en aquell moment s’acosta Najdorf al tauler i rectifica el moviment del seu president, movent 1.d4.

Sorprès, Bronstein li pregunta a Najdorf: «Com s’atreveix a rectificar al mí xim representant del seu paí­s?«.

La resposta de Najdorf va ser sorprenent: «Nosaltres vivim en democrí cia i no cauré en l’error de jugar 1.e4 contra el mí xim especialista del joc obert, David Bronstein; per ignorí ncia del general, seria donar-li a vostè avantatge«.

Deja un comentario