Tres partides d’escacs molt espectaculars

Tres partides d’escacs plenes de bellesa

La bellesa en els escacs pot arribar de diferents maneres: a vegades, a través d’una partida tí ctica o d’un bonic estudi artí­stic, però d’altres, en casos molt excepcionals, l’harmonia arriba a través de la simetria d’una posició.

foto-la-bellesa-escacs

Llavors sembla que un mag ha realitzat un truc mí gic per poder arribar a aquesta situació estètica i un no pot deixar de meravellar-se davant de la bellesa d’aquest esport. Per comprendre el que us estem explicant, el millor és posar 3 exemples que freguen el paranormal:

Dodge – Houghteling

Chicago 1904

Es pot fer un mat més simètric?. Les peces menors negres van ser suficients i en van tenir prou per fer mat al rei enemic. I ho van fer recolzant-se unes a les altres, en una coordinació simètrica que dóna a aquesta partida una bellesa difí­cil de creure.

partida-maca-1

Si reproduí¯u la partida, veureu que després de la jugada 15 de les blanques, la posició també és simètrica pel que fa a les peces menors, una cosa increí¯ble.

NN – Bacrot

ICC Internet 2005

Partida blitz jugada pel GM Etienne Bacrot a Internet. En una posició tancada, Bacrot tenia 5 peons per 6 del seu rival, però una peíça de més, cosa que farí  servir per anar guanyant peó rere peó fins a quedar amb els seus 5 peons i un cavall contra el rei enemic.

partida-maca-2

Com el seu rival no va abandonar, el GM francès va decidir donar-li una bonica lliíçó coronant tots els seus peons en cavalls. El mat final és tan bell com estrany, digne d’un estudi artí­stic. La partida va durar un total de 155 moviments.

Rybka – Nakamura

ICC Internet 2008

Aquesta partida és similar a la de Bacrot, però amb alfils en comptes de cavalls. En una posició extremadament tancada, Nakamura va sacrificar la qualitat i ambdós bí ndols es van posar a fer moviments a l’expectativa, fins que el japonès va lliurar la seva segona torre per un alfil. Les dues torres blanques no servien de res entre l’embolic de peons i el cavall i l’alfil negre, més mòbils, van comeníçar a recuperar peons. El final, amb 6 peons i dues peces negres i només el rei blanc, sembla impossible si es torna a la posició de les dues torres per les dues peces menors.

partida-maca-3

El mat és tan estètic com l’anterior i foríça difí­cil d’aconseguir. La lluita va durar 271 moviments, la majoria d’ells insulsos quan la posició era tancada.

Deja un comentario