Reunió Junta Escacs 22 set 08

Reunió de la Junta d’Escacs

El passat dilluns 22 de setembre de 2008 vam celebrar la reunió ordiní ria de la Junta d’Escacs del Centre. A la reunió hi vam convidar a la Presidenta de l’Entitat, Montserrat Fontbona, amb la que vam tractar alguns temes importants de cara a la propera temporada.

Es van tractar els segí¼ents temes:

1.- Ratificació Nova Junta Escacs Centre Moral.

2.- Valoració activitats: Fira d’Artesans de l’11 de setembre i Campionat de Rí pides a la Plaíça de l’Església.

3.- Preparació temporada 2009. Llistat possibles nous jugadors. Valoració de la possibilitat de presentar 3 equips al Campionat de Catalunya per Equips 2009 (un a Primera i dos a Tercera).

4.- Pí gina Web (videos, etc).

5.- Classes d’escacs.

6.- Subvenció 2008-2009. Estat de comptes a 22 de setembre de 2008.

7.- Obligatorietat de rellotges digitals a partir de Segona Categoria.

8.- Possibilitat de crear una Biblioteca amb llibres d’escacs.

9.- Loteria de Nadal.

10.- Precs i preguntes.

Vam acordar fer una propera reunió pel mes de novembre.

Deja un comentario