Què són els escacs?

Definició dels escacs

Els escacs són un joc d’enginy enormement popular en el qual l’atzar no hi intervé en absolut i es requereix un important esforíç intel·lectual. Originalment, es coneixien amb el nom de » Chaturanga «, o joc de l’exèrcit. En els escacs s’enfronten dos jugadors, cadascun dels quals disposa de setze peces. Un jugador juga amb les peces blanques i un altre amb les negres. Cada grup de peces consta d’un rei, una reina (o dama), dos alfils, dos cavalls, dues torres (o roques) i vuit peons. Es juga sobre un tauler dividit en 64 caselles (o escacs) de colors alternats (normalment blanc i negre). El tauler es col·loca davant els jugadors de tal manera que la casella de la cantonada situada a la dreta de cada un d’ells sigui blanca.

2-fotos-definicio-escacs

El joc simbolitza la guerra entre dos regnes. Per això, l’objectiu de cada jugador és capturar (fer «escac i mat» ) al rei de l’adversari. No obstant això, el rei derrotat mai es retira del tauler, com la resta de les peces. Les regles i principis bí sics dels escacs són fí cils de dominar, però les subtileses del joc exigeixen un estudi detingut de les possibilitats estratègiques i un alt grau de concentració. Els escacs són un joc que agrada a tothom. Els jugadors inexperts o principiants poden gaudir del joc competint amb d’altres jugadors del seu mateix nivell, com si es tractés de dos mestres en un torneig .

Els escacs són un joc tan popular que fins i tot fabriquen jocs de butxaca per jugar durant els viatges. A finals de la dècada de 1970, les modernes tecnologies van fer realitat els escacs electrònics, que permeten als jugadors enfrontar-se amb una mí quina.

Deja un comentario