La promoció del peó, prohibida per «adulteri»

La promoció dels peons al llarg de la història

En el segle XV, la promoció que permetia obtenir més d’una Reina era considerada impròpia perquè simbolitzava adulteri.

foto-escacs-segle-xii

A Espanya i a Ití lia en el segle XVII, el Peó només es podia convertir en Reina. A Franíça i Alemanya, la promoció només estava limitada a una peíça que s’hagués perdut durant el joc. En alguns paí¯sos, un jugador podia promoure un Peó per una peíça adversí ria per foríçar així­ taules. I la regla actual que fa referència a la promoció de Peó, no es va establir fins el primer Torneig Internacional de l’any 1851.

Deja un comentario