Els escacs són infinits

Els escacs són infinits

Sorgeixen 400 posicions diferents a partir del moment que cada jugador ha realitzat un moviment. 72,084 posicions després de realitzar cada un dos moviments. Més de 9 milions d’opcions diferents a partir del tercer moviment. Després de la quarta jugada, es produeixen més de 288 bilions de combinacions possibles. Hi ha més possibilitats de moviments que la quantitat d’electrons existents en el nostre univers.

fotos-univers-infinit

En realitat, hi ha més possibilitats de moviments que totes les galí xies (més de 100 bilions) i més obertures, defenses, gambits, etc que el nombre de quarks del nostre univers.

Deja un comentario