Els escacs a les llegendes

Els escacs en la llegenda

Totes les llegendes que s’expliquen sobre els escacs tenen el seu origen en les antigues civilitzacions (gairebé totes elles ja extingides) que es trobaven localitzades, majorití riament, a l’Extrem i Pròxim Orient.

foto-escacs-llegendes

Aquestes narracions es van anar transmetent de forma oral d’unes generacions a les altres, però van ser els í rabs, per la seva condició de successors de la tradició cultural de la zona indo – persa per drets de conquesta, els que van assimilar les tradicions dels escacs a la seva cultura. Posteriorment, van passar totes aquestes llegendes a l’escriptura, adaptades a la seva idiosincrí sia.

Deja un comentario