Els escacs de Circe

Els Escacs de Circe

El escacs de Circe són una variant dels escacs en la qual les peces capturades «reneixen» immediatament en la seva posició de sortida.

foto-escacs-de-circe

Està basat en les regles següents:

1.   Els peons tornen al segon quadre de la fila en què són capturats.

2.   Torres, peons i alfils tornen a la casella de sortida, la qual ha de ser del mateix color d’aquella en què van ser capturats.

3.   La reina reneix en la seva casella de sortida.

4.   Es permet l’enroc amb una torre renascuda.

5.   Si la casella on la peça ha de renéixer està ocupada, la peça capturada es retira definitivament del tauler.

6.   El rei no pot renéixer.

Variants dels escacs de Circe :

Anticirce: la peça que captura reneix en la seva casella inicial mentre que la peça capturada és retirada del joc. La captura no és legal si la casella de renaixement no està lliure.

Circe assassí : el renaixement té lloc encara que la casella en què hagi de col·locar-se estigui ocupada. En aquest cas, la peça ocupant és eliminada. Així, doncs, una peça no pot ser capturada en la seva casella d’origen.

Circe camaleó : la peça capturada, a excepció dels peons, reneix com una peça diferent: els cavalls es tornen alfils, els alfils, torres, les torres reines i les reines, cavalls.

Circe clon : la peça capturada reneix sent del mateix tipus que la peça captora. Si la peça captora és un rei s’utilitzen les regles normals del Circe.

Circe CouCou: la casella de renaixement és la que correspondria a la peça captora sota les regles de Circe comú. Si un peó reneix en la vuitena fila, és coronat, però el jugador que fa la captura tria la peça amb que la vol promoure.

Circe Kamikaze : la peça capturada reneix, mentre que la peça captora és retirada.

Circe Platzwechsel : una peça capturada reneix a la casella on la peça captora es trobava abans de la captura.

Circe Rei-inclòs : les regles de captura i renaixement també s’apliquen al Rei. Només si la seva casella està ocupada, el Rei pot rebre escac.

Deja un comentario