Els í rabs i els escacs

Els í rabs i els escacs

L’època í rab en el joc dels escacs és la seva primera fase històrica, ja que disposem de l’evidència documental de la seva prí ctica. Cap al segle VII de l’era cristiana, els escacs es converteixen en un fet irrefutablement històric, ja que els í rabs ens han llegat una immensa col·lecció de finals de partida, de gran riquesa artí­stica, als quals anomenaven “mansubat”.

2-fotos-arabs-i-escacs

En aquells temps la notació dels moviments era encara molt precí ria i molesta de fer, ja que es descrivia amb paraules tot el moviment i, probablement, aquest sigui el motiu pel qual els í rabs no van deixar massa registres de partides jugades.
Es tracta dels escacs «arí bics- perses», però, en rigor, haurí­em de dir escacs «indoperses de tradició islí mica», perquè la major part del folklore de l’índia va arribar els í rabs a través dels perses i van ser aquests, en combinació amb els musulmans, els que van mantenir encesa la flama dels escacs.

arabs-jugant-a-escacs

En els remots orí­gens d’aquest joc conflueixen les tradicions í­ndies i perses. Els í rabs, d’enorme capacitat per aprofitar els productes culturals d’altres pobles, van saber prendre’ls i transmetre’ls. .
cristia-vs-musulma
Els escacs es van tornar un preferit de les grans figures islí miques de l’època i va ocupar un lloc important en els harems reials. Els califes, sultans i emirs de tot el món musulmí  jugaven als escacs amb les seves esposes i concubines envoltant el tauler (o drap) entre sedes, tuls, insinuants malucs en perpètua ondulació i el dolíç so de les flautes i xirimies. Embriagats per suaus melodies, solien ensenyar el joc a les seves dones i acceptaven les seves opinions a l’hora de l’enfrontament amb algun rival ocasional.
escacs-a-lharem
Els í rabs no jugaven als escacs en silenci, com a mí­nim en els primers temps. El silenci que regna actualment al costat del tauler és una cosa purament moderna. Ni els í rabs, ni l’edat mitjana van associar mai escacs amb silenci. Quan una parella de jugadors s’enfrontava en un raval de Bagdad o Damasc, a la Còrdova musulmana, al carrer o a qualsevol lloc, solia formar-se al seu voltant un grup d’aficionats o jugadors que comentaven la partida, o proposaven moviments, sense que es veiés això com una cosa negativa .

Deja un comentario