Els 44 MANAMENTS dels Escacs

ELS 44 MANAMENTS DELS ESCACS

escacs-3d

1. Sigues agressiu i juga sòlidament. No prenguis riscos innecessaris.

2. Juga d’una manera segura. Tots els moviments han de tenir una finalitat.

3. Si coneixes l’estil del seu adversari, aprofitar-ho.

44 Manaments

4. No ignoris els moviments del teu adversari.

5. No facis sacrificis innecessaris. Fes-los només quan tingui sentit.

6. Respon i actua davant totes les amenaces. Pero fes-ho intentant millorar la teva posició i/o creant una contra amenaíça.

7. Intenta tenir la iniciativa del joc. Si ja la tens, manten-la. Si no la tens, agafa-la intercanviant peces o millorant la teva posicio en el tauler.

8. No menys valoris el contrincant ni vagis de sobrat.

9. Intenta no perdre material. Si se n’ha de perdre, perd-ne tan poc com sigui possible.

10. Si fas una errada, no deixis de lluitar. Després d’aconseguir l’avantatge, el teu adversari es pot relaxar i aixo et pot permetre millorar la teva posicio i recuperar-te.

11. Mai facis mai un moviment arriscat esperant que el seu adversari passarí  per alt la teva amenaíça, excepte que ja estiguis perdut. En aquest cas, pots fer-ho. No tens res a perdre.

12. Creu realment en tu i en les teves possibilitats. Pero no siguis excessivament optimista o pessimista.

13. Quan dubtis entre acceptar o declinar un sacrifici, accepta’l.

14. Fes uns atacs en els que hi puguin participar el major nombre de peces i peons. No confií¯s només en una o dues peces per a fer-ho.

15. Vigila els atacs dobles que es puguin produir.

16. Juga pel centre: vigili-la’l, ocupa’l i influeix en aquesta zona.

tauler

17. Desenvolupa les peces rapidament. No t’entretinguis.
En l’obertura, desenvolupa i ocupa el centre del tauler rapidament. Tant pel que fa als teus Alfils com als Cavalls, que sovint són «fatals als racons»).

18. No perdis moviments. Intenta desenvolupar una peíça cada vegada. No moguis una peíça dues vegades seguides en l’obertura sense tenir una bona raó.

19. Si cal, per a pressionar el contrincant, fes-li amenaces, pero no ho facis inútilment.

20. Desenvolupa’t rapidament. Normalment, les peces de la banda de Rei s’haurien de desenvolupar més aviat que les del costat de Reina i els Cavalls ho haurien de fer davant dels Alfils.

21. Intenta treure el maxim profit en l’obertura i treure’n un petit avantatge.

22. En l’obertura, no et precipitis a treure la teva Dama massa aviat. Tingues paciencia i no et precipitis. Fes-ho nomes quan el transcurs natural de la partida t’ho exigeixi.

23. Intenta donar tant abast a les teves peces com sigui possible. Agafa sempre lí­nies obertes.

24. Desenvolupa les Torres per tal de dominar les columnes.

25. Intenta que el Rei del teu adversari no pugui enrocar. Manten-lo atrapat en el centre, especialment en partides obertes.

26. Si tens l’oportunitat, clava les peces del teu adversari i evita que et clavin les teves.

27. Després d’enrocar, no moguis els peons del seu davant sense cap raó especí­fica.

28. Sempre que puguis, ves per atacar el Rei. Es el principal objectiu.

29. Intenta evitar els primers intercanvis d’Alfils per Cavalls.

30. Fes atacs dobles en la mateixa lí­nia. Si pots, posa la Dama i la Torre en la mateixa fila, i la Reina i l’Alfil en la mateixa diagonal.

31. Juga amb el material menys valuos al davant, llevat que les tàctiques exigeixin una altra cosa.

32. Maximitza al maxim l’eficiència dels teus moviments.

33. Reforíça el control de les columnes i, si pots, dobla les teves peces essencials (Torres i/o Dama) en aquestes columnes.

34. Intenta esbrinar si ets un jugador amb unes caracteristiques de joc obert o tancat. Llavors, juga conseqí¼entment amb això.

35. A l’hora de triar, potser son preferibles els Alfils per a jugar partides obertes i a vegades Cavalls per a partides tancades.

36. Intenta canviar peces quan tinguis mes material que l’adversari i evita fer els canvis de peces quan en tens menys o be estas atacant. Si canvies les peces que estan atacant, perderas foríça.

37. Marca’t un objectiu o una finalitat i porta-la a terme. N’hi ha a llarg plaíç i tambe a curt plaíç.

38. Intercanvia peces dolentes teves per a bones de l’adversari.

39. Si la posició es complica, dissimula els teus objectius: fes moviments evasius.

40. Si vas enrere en el desenvolupament, intenta mantenir el joc tancat.

41. Si pots, ves acumulant petits avantatges. Al final, et poden donar la victoria.

42. Intenta dominar la setena fila, especialment amb Torres.

43. Utilitza el mètode analí­tic. Quan no saps què per fer, primer avaluava la posició (com millor puguis). Llavors fes-te les preguntes pertinents per a la seva aní lisi.

44. Finalment, guanya la partida.

Deja un comentario