El tauler d’escacs

El tauler d’escacs

El tauler d’escacs és un quadrat subdividit en 64 caselles o escacs iguals (8×8) i quadrades, alternativament de color clar i de color fosc. Cada jugador es situa de cara a l’escaquista contrincant, un a cada banda del tauler de tal manera que cada jugador tingui una casella blanca a la seva cantonada dreta.
2-fotos-tauler-descacs

Els elements bàsics del tauler són:

Fila:

És cada una de les vuit línies de vuit caselles que es formen alineant-se horitzontalment respecte als jugadors. Es nomenen amb números de l’1 al 8, començant des de la primera fila pel que fa al bàndol de les peces blanques.

tauler-3 

Columna:

És cada una de les vuit línies de vuit caselles que es formen alineant-se verticalment respecte als jugadors. Es nomenen amb lletres minúscules de la a a la h, començant des de la primera columna esquerra pel que fa al bàndol de les peces blanques.

tauler-1
Diagonal:

És cadascuna de les 26 línies que es formen agrupant les caselles diagonalment. Les dues diagonals grans tenen vuit caselles.
tauler-2

Centre:

El centre del tauler són els quatre escacs centrals. Per extensió, de vegades s’inclouen els 12 que envolten a aquests quatre.

Cantonades:

Cada una de les quatre caselles ubicades a les cantonades del tauler.

Vores:

Les dues columnes i files situades al costat de les lletres i números de notació.

tauler-4 

Un tauler pot tenir els números i lletres per identificar les files, columnes i caselles, a fi de registrar el desenvolupament de les partides mitjançant la notació algebraica, que és la notació oficial. És freqüent en el món dels escacs utilitzar aquest sistema per a poder reproduir i comentar les partides. Cal, però, deixar-se constància que molts autors i especialistes han emprat o prefereixen continuar utilitzant l’anomenada notació descriptiva.

Deja un comentario