El Codi FEN, un sistema de notació d’escacs

Què és el Codi FEN?

El codi FEN significa Forsyth-Edwars Notation i és un estí ndard de notació per descriure posicions en el tauler d’escacs. L’objectiu del FEN és proporcionar la informació necessí ria per a poder analitzar una partida des d’un moment determinat.

foto-codi-fen

El FEN va ser desenvolupat pel periodista escocès David Forsyth i aplicat al món de la informí tica per Steven J. Edwards. Actualment, tots els programes i motors d’escacs contenen el codi FEN. A més, molts dels enginys que funcionen actualment relacionats amb els escacs, com per exemple, la resolució de problemes es basen en posicions amb el codi FEN.

A partir d ‘una posició, com compondre un codi FEN.

Imaginem la segí¼ent posició:

foto-2-codi-fen

Descomponem el tauler en vuit files. Cada fila representarí  una part del nostre codi. L’anotació es basa en suposar que:

– Peces blanques: en majúscules i en anglès. R (Torre), P (peó), Q (Dama), K (rei), B (alfil), N (Cavall).

– Peces negres: en minúscules i en anglès. r (Torre), p (peó), q (Dama), k (rei), b (alfil), n (Cavall).

– Una fila buida es representa amb un 8.

El pas segí¼ent és transformar cada fila en anotació FEN. Analitzem la primera fila:

r3r1k1 = La torre negra (r) estí  en la primera casella, hi ha 3 caselles buides, després una torre negra (r), un espai buit, un rei negre (k) i finalment un espai en blanc.

Cal repetir aquests passos per a cada fila i concatenada amb el sí­mbol «/». Fent el codi FEN ens quedarí :

r3r1k1 / pp3nPp/1b1p1B2/1q1P1N2/8/P4Q2/1P3PK1/R6R

Mitjaníçant aquesta codificació i, amb el programa adequat, podem accedir i analitzar a partir d’aquesta posició sempre que vulguem. Per exemple, un ús interessant seria per als tornejos temí tics on es vol comeníçar a jugar des d’una posició determinada. A més d’aquesta informació, es pot afegir més informació com ara qui juga en la posició en la segí¼ent jugada. Els programes comercials converteixen els arxius PGN estí ndard d’anotació de partides en codi FEN per a poder exportar posicions concretes de partides.

Deja un comentario