Definició d'»escacs» segons Grans Mestres

Com han definit els “Escacs” alguns Grans Mestres:

Els escacs no són un joc d’atzar, sinó un joc basat en tàctiques i estratègies. El desenvolupament del joc és tan complex que ni tan sols els millors jugadors poden arribar a considerar totes les contingències: tot i que es juga en un tauler amb 64 quadres i 32 peces a l’inici, el nombre de possibilitats que es poden aconseguir excedeix el nombre d’í toms que hi ha en l’univers.

grans-mestres-paint

Vegem algunes definicions que han fet dels Escacs alguns Grans Mestres:

«Els Escacs són gimní stica intel·lectual». Wilhelm Steinitz

«Els escacs són lluita». Emmanuel Lasker

«Els Escacs són més que un joc, són una diversió intel·lectual que tenen alguna cosa d’Art i molt de Ciència i són, a més, un mitjí  d’acostament social i intel.lectual.» José Raúl Capablanca

«Els Escacs per a mi no són un joc, són un art … No només són coneixement i lògica, sinó que a més t’ensenyen.» Alexander Alekhine

«Els Escacs són un esport. L’objectiu principal en el joc dels Escacs resideix en assolir la victòria.» Max Euwe

«Els Escacs són l’Art de l’Aní lisi i l’art que expressa la Ciència de la Lògica.» Mikhaí¯l Botvinnik

«Els Escacs són un joc per la seva forma, un art pel seu contingut i una ciència per la seva dificultat. Però si s’aprenen a jugar bé, es sentirí  llavors una gran alegria.» Tigran Petrosian

«Els Escacs, abans que res són Art. Un jugador d’escacs és primordialment un actor. S’asseu a l’escenari preguntant quina jugada agradarí  més a la concurrència.» Mikhail Tal

«Els Escacs són com la vida.» Boris Spassky

«Els Escacs són la vida!». Bobby Fischer

FISCHER
FISCHER

«Els Escacs són la meva vida, però la meva vida no és només els Escacs.» Anatoly Karpov

«Els Escacs són una tortura mental.» Garri Kaspí rov

KASPí€ROV
KASPí€ROV

KARPOV
KARPOV
SPASSKY
SPASSKY
TAL
TAL
PETROSIAN
PETROSIAN
BOTVINNIK
BOTVINNIK
EUWE
EUWE
ALEKHINE
ALEKHINE
CAPABLANCA
CAPABLANCA
LASKER
LASKER
STEINITZ
STEINITZ

Deja un comentario