Conceptes bàsics i imprescindibles dels escacs

Conceptes bàsics dels escacs:

A continuació us explicarem els aspectes més bàsics dels escacs.

conceptes-0

El Rei pot moure’s de dues maneres diferents:
Desplaçar-se a qualsevol casella adjacent que no estigui atacada per una o més peces de l’adversari,

conceptes-1

o bé

«Enrocant». L’enroc és un moviment del Rei i d’una de les torres del mateix color i que estigui en la mateixa fila. Compta com una simple jugada del Rei i es realitza de la següent manera: el Rei és traslladat dues caselles des de la seva casella original cap a la Torre i després aquesta Torre és traslladada sobre el Rei, a la casella que aquest acaba de creuar.

conceptes-2

a) Abans de l’enroc del Rei blanc i el Rei Negre.

copia-de-enroc-animat

b) Després de l’enroc del Rei blanc i el Rei Negre.

3.6

a) L’enroc és il·legal:

Si el Rei s’ha mogut prèviament.

Si una torre s’ha mogut prèviament.

b) L’enroc no es permet sota les condicions següents:

Si la casella en què es troba el Rei, o la que ha de creuar, o la que finalment vol ocupar, es troba atacada per una o més peces de l’adversari,

Si hi ha alguna peça entre el Rei i la Torre en el trajecte en què s’efectuarà l’enroc.

3.7

Es diu que el Rei es troba en escac si està sota l’atac d’una o més peces del contrari, encara que aquestes peces no puguin ser mogudes.

No és obligatori declarar un escac.

Un jugador no pot fer un moviment que exposi o deixi al seu propi Rei en escac.

conceptes3

Article 4: L’acció de moure les peces

4.1

Cada jugada s’ha d’efectuar únicament amb una sola mà.

4.2

El jugador que està en joc pot ajustar una o més peces mal posades, sempre que prèviament expressi la seva intenció de fer-ho (per exemple, dient «arranjament de peça (s) o composo».

4.3

Exceptuant el que preveu l’Article 4.2, si el jugador que està en joc toca deliberadament de sobre el tauler:

1. 1. Una o més peces del mateix color, ha de moure o capturar la primera peça tocada que es pugui moure o capturar.

2. 2. Una peça de cada color, ha de capturar la peça de l’adversari amb la seva o, si això és il·legal, moure o capturar la primera peça tocada que es pugui moure o capturar. Si resulta impossible establir quina peça s’ha tocat en primer lloc, serà la peça pròpia la que es consideri com a peça tocada.

4.4
1. 1. Si un jugador toca deliberadament el seu Rei i Torre, haurà d’enrocar per aquest costat si fos legal.

2. 2. Si un jugador deliberadament toca una Torre i després el seu Rei, no podrà enrocar amb aquesta Torre en aquesta jugada i es procedirà segons amb el que estableix l’Article 4.3.

3. 3. Si un jugador, amb la intenció d’enrocar, toca el Rei o Rei i Torre a la vegada, sent il·legal l’enroc per aquest costat, el jugador podrà triar entre enrocar per l’altre costat, previst que sigui legal, o moure el seu Rei. Si el Rei no té un moviment legal, el jugador és lliure de fer qualsevol jugada legal.

4.5
Un jugador no pot reclamar que el seu oponent ha violat l’article 4.3 o 4.4, després que ell mateix hagi tocat deliberadament una peça.

4.7

Quan s’ha deixat anar deliberadament una peça sobre una casella, com a jugada legal o part d’una jugada legal, no podrà ser moguda a una altra casella. El moviment es considera realitzat quan s’han complert tots els requisits pertinents l’Article 3. La frase que s’acostuma a dir és: «Peça tocada, peça jugada».

Article 3: El moviment de les peces

3.1
Cap peça pot ser moguda a una casella ocupada per una peça del mateix color. Si una peça es mou a una casella ocupada per una peça del seu oponent, aquesta és capturada i retirada del tauler d’escacs com a part del mateix moviment. Es diu que una peça ataca una casella si pot fer-hi una captura d’acord amb els articles 3.2 a 3.6.

3.2
La Reina es pot moure a qualsevol casella al llarg de la fila, columna o diagonal en la qual es troba:

La torre es pot moure a qualsevol casella al llarg de la fila o columna en la qual es troba:

conceptes-4

L’Alfil es pot moure a qualsevol casella del seu propi color al llarg d’una de les diagonals sobre les quals es troba:

conceptes-5
Al realitzar aquests moviments, la Reina, la Torre o l’Alfil no poden passar / saltar sobre cap altra peça.

3.3
El Cavall es pot moure a una de les caselles més properes a la que es troba, sense ser de la mateixa fila, columna o diagonal. No passa directament sobre cap casella intermitja, el seu moviment sembla una «L»:

conceptes-6 3.4

El Peó pot realitzar cinc funcions diferents:

1. El Peó es mou cap endavant a la casella immediatament davant seu a la mateixa columna, sempre que aquesta casella no estigui ocupada.

2. En el seu primer moviment, el Peó pot avançar dues caselles al llarg de la mateixa columna, sempre que ambdues caselles estiguin desocupades.

3. El Peó es mou a una casella ocupada per una peça de l’adversari que estigui en diagonal davant seu, sobre una columna adjacent, capturant aquesta peça.

4. Un Peó que ataca una casella travessada per un Peó de l’adversari que ha avançat dues caselles en un moviment des de la seva casella original, pot capturar com si només hagués avançat una casella. Aquesta captura només pot efectuar-se en el moviment immediatament següent a l’esmentat avanç i s’anomena «prendre el pas»:

conceptes-7conceptes-8

5. Quan un Peó assoleix la fila més allunyada des de la seva posició inicial pot ser promogut, com a part del mateix moviment, per una Reina, Torre, Alfil o Cavall del mateix color. L’elecció del jugador no està limitada a peces que hagin estat capturades anteriorment. Aquest canvi d’un peó per una altra peça s’anomena «promoció», essent immediat l’efecte de la nova peça.

Deja un comentario