Caracterí­stiques de les peces d’escacs

Les peces segons el Reglament

Peces d’Escacs

01/02 Material:

Les peces d’Escacs hauran d’estar fetes de fusta, de plí stic o d’una imitació d’aquests materials.

peces-tirades

02/02 Alíçada , pes , proporcions:

L’alíçada del Rei ha de ser de 8.5 a 10.5 cm. El dií metre de la base del Rei ha de mesurar des d’un 40 a un 50% de la seva alíçada. La resta de peces han d’estar en proporció a la seva alíçada i forma. També s’han de tenir en compte altres elements com: estabilitat, consideracions estètiques, etc. A més, les peces han de ser adequades per a una estabilitat i moviment confortables.
chess3_jpg

03/02 Forma , estil de manufactura:

El que es recomana per a l’ús en competicions de la FIDE són aquells tipus de jocs d’Escacs i equip que han estat ja utilitzats en Olimpí­ades d’Escacs, tornejos interzonals, tornejos de Candidats i trobades de campionats mundials.

Les peces hauran de ser modelades de tal manera que es puguin distingir clarament una de les altres; la part superior del Rei ha de diferir notablement de la Reina i l’Alfil ha de portar un tall i s’ha de distingir d’una manera clara del Peó .

250px-chessset

02/04 Color de les peces:

Les peces fosques hauran de ser de color cafè o negres, o bé d’altres tonalitats d’aquests colors. Les peces clares han de ser blanques o color crema o d’altres colors clars. El color natural de la fusta ( noguera, etc.) pot també ser usat per aquesta finalitat. Les peces no han de ser lluents i hauran de ser agradables a la vista.

pieces-white-set-in-black

Deja un comentario