L’evolució de la Reina al llarg de la història

El poder de la “Reina” durant la història

Com ja hem dit en anteriors ocasions, els escacs es van inventar a l’índia en el segle V i va ser difosos a Europa a partir de les conquestes islí miques. D’aquesta manera, la peíça que abans era coneguda com el visir va esdevenir la reina – l’única peíça femenina, envoltada per peces “masculines”… Però això no va ser fins a finals del segle X, durant la regència de l’emperadriu Adelaida, que van sotmetre al visir a un canvi de sexe.

fotos-reina-escacs

Cinc-cents anys després, a Espanya, durant el regnat de la Reina Isabel la Catòlica, la reina va passar de ser una senyora tí­mida a ser la peíça més poderosa. Però, tot i això, al final d’aquesta faula feminista històrica, hi ha una petita contradicció perquè, per una banda, la supremacia de la reina va fer el joc molt més rí pid i més competitiu, però, per l’altra, els escacs eren considerats “inadequats” per a les dones de la classe alta. ¿?

Deja un comentario