L’elo d’alguns jugadors anteriors al rí nquing

Elo de jugadors històrics (II)

En l’anterior article fèiem referència a l’Elo d’alguns jugadors relativament propers en el temps.

nott361

En el present escrit també us parlarem de l’Elo d’alguns grans jugadors, però que pertanyen a una època anterior a la utilització del rí nking. Aquesta informacció estí  extreta d’una llista que va publicar Arpad Elo, el qual es va prendre la molèstia de calcular l’ELO de centenars de jugadors de totes les èpoques. En aquest cas, no és l’ELO mí xim que van assolir, sinó el de tota la seva carrera.

JUGADOR

PAíS

ELO

José Raul Capablanca

2725

Mikhail Botvinnik

2720

Emanuel Lasker

2720

Alexander Alekhine

2690

Paul Morphy

2690

Samuel Reshevsky

2680

Paul Keres

2670

Reuben Fine

2660

Efim Geller

2655

Max Euwe

2650

Wilhem Steinitz

2650

Akiba Rubinstein

2640

Miguel Najdorf

2635

Harry Pillsbury

2630

Aaron Nimzowitsch

2615

Efim Bogoljubow

2610

Siegbert Tarrasch

2610

Adolf Anderssen

2600

Mikhail Tchigorin

2600

Deja un comentario