Històries medievals (IV)

La Princesa Dilaram

Diu la llegenda que una bella princesa anomenada Dilaram era l’esposa favorita d’un noble í rab, que l’estimava profundament i que, a més, era un gran jugador d’escacs. El noble creia que ningú seria capaíç de guanyar-li una partida i, per això, sempre menyspreava els seus rivals.

foto-princesa

Però, un dia va rebre una severa lliíçó, ja que, conveníçut de no tenir rival en el joc dels escacs, va arribar a apostar a la seva estimada esposa en una partida. La posició se li va comeníçar a complicar de tal manera que el seu contrincant estava a punt de fer-li escac i mat. Si ho aconseguia, a més de patir un bon cop en el seu orgull, perdria la seva esposa per sempre. Però, per sort, la seva esposa Dilaram coneixia profundament els secrets del joc i va exclamar:

«Sacrifica les teves dues torres, però no a mi! »Llavors, després d’un moment de reflexió, el seu marit va jugar la segí¼ent combinació:

1. Th8 + Rxh8, 2. Af5 + (Recordeu que en aquella època l’alfil movia dues caselles i saltava) RG8; 3. Th8 + Rxh8; 4. g7+ RG8; 5. CH6 + +,

Aquesta brillant combinació el va fer guanyador de la partida i va poder conservar Dilaram. Però, a partir de llavors, va aprendre una lliíçó i que no havia de jugar-se a una simple partida d’escacs res que sigui molt valuós, perquè mai se sap el que pot passar.

Deja un comentario