Històries medievals (I)

El talismí  d’Aben Hazub

L’astròleg va aixecar una gran torre a dalt del palau reial. A la part més elevada de la torre hi va construir una sala circular amb finestres que donaven a totes direccions i davant de cadascuna, hi va col.locar unes taules sobre les quals hi havia (com en un tauler d’escacs) petits exèrcits de cavalleria i infanteria tallats en fusta. Hi va col.locar també una figura de bronze d’un í rab muntat a cavall que girava sobre un eix. La cara del genet mirava cap a la ciutat, però si s’acostava algun enemic, la figura assenyalava en la direcció per la qual venia i preparava la llaníça per atacar.

foto201

Així­, doncs, va arribar el moment en que l’astròleg va ensenyar al rei Aben–Habuz l’objecte mí gic que havia construí¯t. El rei es va acostar al que semblava un tauler d’escacs amb figures de fusta i, amb gran sorpresa, va veure que totes elles estaven en moviment: els cavalls s’espantaven, els guerrers movien les seves armes i se sentia el feble so de tambors i trompetes i el xoc d’armes.

El rostre del pací­fic Aben–Habuz va empal.ladir, i, prenent la petita llaníça amb la mí  tremolosa, es va acostar vacil.lant a la taula, mostrant amb el tremolor de la seva barba el seu estat d’exaltació:

– «Fill d’Abu Ajib «-Va exclamar,» crec que hi haurí  sang «.

D’aquesta manera, va ferir amb la llaníça mí gica algunes de les diminutes figures i va tocar-ne d’altres, amb la qual cosa unes van caure com mortes sobre la taula, i les altres, tornant-se les unes contra les altres, van entaular una confusa baralla, el resultat de la qual va ser igual per ambdues parts.

Va arribar llavors la notí­cia que un exèrcit cristií  s’havia internat pel cor de la serra gairebé fins a Granada, i que havien tingut un problema entre ells, que s’havien posat a lluitar sobtadament els uns contra els altres, fins que, després d’una gran carnisseria, es van retirar a les seves fronteres.

Aben–Habuz va embogir d’alegria en veure l’eficí cia del seu talismí .

Deja un comentario