Frau en partides d’escacs

La possibilitat de que un ordinador pogués intervenir de forma il.legal en una partida entre humans es va fer patent a l’Open de Filadèlfia de 1992. Un desconegut inscrit sota el cognom Von Neumman (que no per casualitat coincideix amb el d’un famós cientific) sorprenia per la seva tremenda irregularitat: un dia feia jugades magní­fiques, dignes d’estrelles del tauler, i guanyava a algun dels favorits; en canvi, el dia segí¼ent, feia pí­fies espantoses. En realitat, gairebé no sabia moure les peces. La qualitat del seu joc depenia de que funcionés bé la connexió, a través d’un microauricular, amb un ordinador instal.lat en una altra habitació. Aleshores es va comeníçar a parlar d’instal.lar detectors de metalls als tornejos; però hi ha microauriculars indetectables. La possibilitat de frau segueix oberta, sobretot en tornejos de poca magnitud.

Deja un comentario