Escacs i Geocaching – jugant a l’amagatall amb el teu GPS

Geocaching és una proposta lúdica de www.grounspeak.com(visit link) que consisteix a participar en un joc de caíça del tresor amb persones de tot el món utilitzant un GPS. Aquesta iniciativa va comeníçar l’any 2000 de la mí  de David Ulmer, que va amagar el primer «cache» a Portland, Oregon.
La idea bí sica és localitzar una sèrie de contenidors ocults, coneguts com «geocaches» i després compartir les experiències viscudes en lí­nia amb altres aventurers.
Geocaching és gaudit per persones de totes les edats, que tenen un fort sentiment d’amor i respecte pel medi ambient.

Una excusa per moure’s

Geo-gps
El «geocaching» o caíça del tresor pot ser la solució per ajudar a sortir de la rutina ja que uneix tecnologia (cal un GPS) amb l’obligació de moure’t ja sigui en la naturalesa o la ciutat, al que se suma una bona dosi d’enginy per interpretar les pistes.

111111

La finalitat del joc és simple, es tracta de trobar un tresor, anomenat «cache», seguint una sèrie de pistes i amb l’ajuda d’un dispositiu GPS. Aquesta idea va sorgir l’any 2000 als EUA per provar l’exactitud dels satèl lits GPS, una vegada que el Govern americí  va alliberar tota la seva capacitat, anteriorment restringida per motius de seguretat.
cache1

Comeníça la cerca

Un cop s’ha donat el primer pas, disposar de GPS, comeníça la recerca del tresor. Es pot optar per entrar a la web oficial del joc geocaching.com per triar que «cache» per buscar i comeníçar a seguir les coordenades amb la ubicació de l’objectiu.

Hi ha múltiples pí gines a més de l’anteriorment esmentada que es dediquen en exclusiva a aquest joc, per exemple a Espanya es pot consultar www.geocaching-hispano.com(visit link) . Des d’aquestes webs es té accés a tresors amagats a tot el món i el nombre augmenta dia a dia grí cies als milers d’usuaris que van actualitzant el banc de caches. Es pot pensar que en tenir les coordenades el joc és fí cil, però res més lluny de la realitat, ja que pot donar el cas que trobar-se a uns pocs metres de l’objecte però no es vegi ja que solen estar ben amagats, de manera que serí  necessari interpretar bé les pistes per trobar-, o bé que es pot estar separat del tresor per alguna dificultat orogrí fica, riu, cingle o qualsevol obstacle que obligui a haver de fer una volta per assolir l’objectiu.

Ganes d’AVENTURA i un terminal GPS és tot el que es necessita per practicar aquesta innovadora «recerca del tresor». Si disfruteu de la natura, us agrada resoldre misteris, us il.lusiona qualsevol aparell electrònic amb botonets o sou aficionats a l’orientació i voleu relacionar-vos amb gent de tot el món amb les mateixes aficions: el geocaching és el vostre joc.

Participar en una recerca de tresors és una bona manera de conèixer i aprofitar-se de les múltiples possibilitats que ofereix un terminal GPS. La idea bí sica és que individus i organizacions amaguin els tesors per tot el món i comparteixin les localitzacions (coordenades) d’aquests amagatalls a Internet, permetent que altres companys, anomenats Geocachers, es llencin a la recerca del tresor.

I que té a veure tot això amb els escacs?

Alguns jugadors utilitzen els escacs per amagar les coordenades dels seus «Tresors». Primer cal resoldre un enigma escaquí­stic i després llaníçar-se a buscar el «Tresor» una vegada que tens les coordenades GPS.

Un dels que més m’han agradat i he gaudit buscant-lo ha estat aquest:
Kaspareitor y el Caballo Loco(MONTNEGRE I CORREDOR)(Visit link)
kaspareitor

Més exemples:
Juguemos al ajedrez(MADRID)(Visit link)
¿Juegas Ajedrez?(MADRID)(Visit link)
Casa del Ajedrez(PUERTO RICO)(Visit link)

Deja un comentario