Els escacs i les matemí tiques

Els escacs seguiran evolucionant amb el coneixement humí 

La mil·lení ria existència dels escacs és una prova més del gust de la humanitat pel raonament matemí tic. Perquè, al capdavall, què són els escacs sinó un conjunt de problemes matemí tics disfressats de joc?.

foto-escacs-i-matematiques

I és per això que al llarg del temps, les regles dels escacs han evolucionat. Quan més complicades i í mplies són les regles, més gran és la dificultat per trobar les solucions i , per tant , és més emocionant afrontar el repte. Els escacs s’han anat actualitzant al llarg de la història, adequant-se als aveníços que s’experimenten en d’altres disciplines, com l’art militar, la polí­tica, etc. D’aquesta manera, la lògica matemí tica realitza una exquisida sí­ntesi simbòlica de la tasca de la humanitat. Per aquesta raó, els escacs no moriran mai, ja que seguiran evolucionant amb el coneixement humí .

foto-escacs-i-mates-2

Els escacs no són, com alguns pensen, un simple joc on dos exèrcits s’enfronten en un duel a mort. Els escacs són art, ciència i esport. Ens ensenyen, igual que la vida, a planejar una estratègia, a portar-la a terme, a valorar les nostres forces, a trobar debilitats i punts forts, a aprendre dels nostres errors… No només ens dóna satisfaccions esportives sinó també satisfaccions intel·lectuals. Ens ensenya a dominar els nostres instints i a canalitzar tota la nostra energia, fí­sica i mental, en un sol objectiu, la victòria. Han estat molts els artistes: músics, cineastes, poetes, cientí­fics, religiosos, polí­tics, etc els qui en els escacs han trobat una gran font d’inspiració i de repòs per al seu esperit. D’aquesta manera, podem comprovar com els escacs estan tan relacionats amb d’altres í rees del coneixement universal, incloent-hi la matemí tica i la fí­sica .

1 comentario en “<!--:ca-->Els escacs i les matemí tiques<!--:-->”

  1. Pingback: Els escacs i les matem

Deja un comentario