El racó de l’aní lisi (I): per JOAN Sí€NCHEZ.

ABNEGACIí“, DESCASELLAMENT (o bloqueig diní mic) I ANTI POSICIONALISME. (Per JOAN Sí€NCHEZ)