Reunió de la Junta d’Escacs

El passat dilluns 22 de setembre de 2008 vam celebrar la reunió ordiní ria de la Junta d’Escacs del Centre. A la reunió hi vam convidar a la Presidenta de l’Entitat, Montserrat Fontbona, amb la que vam tractar alguns temes importants de cara a la propera temporada.

Es van tractar els segí¼ents temes:

1.- Ratificació Nova Junta Escacs Centre Moral.

2.- Valoració activitats: Fira d’Artesans de l’11 de setembre i Campionat de Rí pides a la Plaí§a de l’Església.

3.- Preparació temporada 2009. Llistat possibles nous jugadors. Valoració de la possibilitat de presentar 3 equips al Campionat de Catalunya per Equips 2009 (un a Primera i dos a Tercera).

4.- Pí gina Web (videos, etc).

5.- Classes d’escacs.

6.- Subvenció 2008-2009. Estat de comptes a 22 de setembre de 2008.

7.- Obligatorietat de rellotges digitals a partir de Segona Categoria.

8.- Possibilitat de crear una Biblioteca amb llibres d’escacs.

9.- Loteria de Nadal.

10.- Precs i preguntes.

Vam acordar fer una propera reunió pel mes de novembre.

By |2017-04-18T11:33:26+01:00septiembre 24th, 2008|Reunions de Junta dels Escacs|