Hem incorporart a la pagina Web la possibilitat de jugar escacs on line amb el programa jchess.