Diferí¨ncies entre tí ctica i estratí¨gia

Una explicació en aquest sentit és molt important per millorar el nostre joc, intentant evitar els errors més freqí¼ents que apareixen quan juguem.

foto-estrategia-i-tactica

En primer lloc, cal fer una definició de tí ctica, que és el conjunt de mesures i mí¨todes per portar a la prí ctica el pla estratí¨gic.
Per tant, maniobres, combinacions, atacs dobles, clavades, escacs a la descoberta, paranys, bloqueig de peons passats, aí¯llats, doblats, etc són els elements que entren en el contingut de la tí ctica.

118-imgejerciciostactica1

En canvi, lestratí¨gia és l’art de preparar les peces per a l’execució dels plans previstos. En altres paraules, primer hem de preparar un pla de joc i després aprofitar les bones posicions de les nostres peces, fent un cop tí ctic o una combinació decisiva. En aquest sentit, l’estratí¨gia és UNA BASE PRINCIPAL DELS ESCACS.

imagesca4kbiki

Un cop entí¨s això, podem dir, que en la formulació d’un pla hi ha dos moments:

1) el moment estratí¨gic, en el qual es determinen les lí­nies generals del joc i

2) el moment tí ctic, o la realització del pla estratí¨gic escollit.
tacticas-de-ajedrez1

Per quí¨ és això tan important? Estí  clar que jugar sense un pla (sense estratí¨gia) acostuma a ser molt perillós, ja que sol convertir-se en un dels errors més freqí¼ents que avui es produeixen en els escacs.

D’aquesta manera, queda clar que sempre hem de tenir un pla de joc que es basi en una estratí¨gia, tenint en compte que, per entrar en el joc, gairebé sempre necessitarem la teoria d’unes bones obertures.

By |2017-04-18T11:23:55+01:00marzo 1st, 2011|Conceptes per a principiants, El racó del nostre analista, Top, Utilitats|